Затревяване междуредово

Междуредово затревяване

Как се извършва краткотрайно затревяване и какви са предимствата му?

Краткотрайно се затревяват градини, чиито междуредия са били поддържани продължително време в черна угар. Чрез краткотрайното затревяване се отстранява вредното влияние на продължителното поддържане на почвената повърхност в черна угар, ограничава се ерозирането на почвата в градини на наклонени терени, подобряват се структурата и аерацията на почвата.

Тревните смески се засяват през пролетта, след обилно торене с минерални торове и с оборски тор – по 80 – 100 kg фосфорни, 40 – 60 kg калиеви и оборски тор на декар.

Затревяване на лозя
Затревяване на лозя

Освен затревяване на цялата площ в градината практикува се и затревяване на междуредията през едно. В този случай е възможно последователно редуване на черна угар и затревяване. След заораване на тревите в едните междуредия се затревяват междуредията, които са били в черна угар.

Затревените градини се косят 8-10 пъти през годината. Получената зелена маса се използва за мулч, като се разхвърля по повърхността на междуредията или се използва за фураж.

За тревни смески се използват житни и бобови култури: тимотейка, ежова главица, италиански райграс, червена детелина и др., засети в следното съотношение за 1 декар:

  • червена детелина 1,6 и тимотейка 1 kg;
  • червена детелина 1,5 kg и ежова главица 1,4 kg;
  • червена детелина 1 – 1,2 kg, тимотейка 0,6 kg и френски райграс 0,7 kg;
  • червена детелина 1,5 кg, италиански райграс 1 kg и
  • тимотейка 0,6 kg.

Къде още се използва краткотрайното затревяване

Правилно създадената и поддържана морава трябва да изпълнява своето предназначение и същевременно да изпълнява естетическата си функция. А за създаването на всяка морава трябва да се използват висококачествени семена от реномирани производители.
Тревните площи могат да се разделят на земеделски и неземеделски. В първия случай става дума за тревни смески за ливади и пасища и за тревни смески за лозя и овощни градини. В последния случай става дума за декоративни, развлекателни и спортни треви. Съставът им варира в зависимост от климатичните условия на отглеждане (по-сухи и по-влажни) и от периода на използване (краткосрочни, многогодишни и постоянни).

Постоянното междуредово затревяване с някои от нискорастящите видове или отделни сортове трева, и особено със смески от тях, е неразделна част от системата за обработване на земеделските земи в овощните градини и лозята. Това е затревената площ на всички междинни редове или на някои от междинните редове, използвани като пешеходни пътеки.

Други предимства

Предимството на постоянните тревни площи и междуредовото затревяване в лозята е намаляването на водната и ветровата ерозия, особено на наклонени терени. Предотвратяване на разпространението на нежелани плевели и по този начин намаляване на употребата на хербициди. Увеличава се капацитетът на почвената повърхност и се улеснява достъпът до лозята през цялата година, особено при по-влажни условия. Няма нужда от допълнително органично торене. Неорганичните торове се използват по-добре, тъй като свързаните в почвата хранителни вещества се освобождават бавно, като по този начин се намалява нуждата от тях. По-високите еднократни разходи при създаването на пасищата се компенсират през следващите години чрез намаляване на общите разходи за третиране на междуредията.

В традиционните лозарски райони с преобладаващо по-сухи климатични условия се установяват насаждения от червена и овча власатка, ливадна власатка и многогодишен райграс. Към тях могат да се присъединят и по-малко енергични форми на пълзяща детелина или розова детелина. Създаването на почвата се извършва по същия начин, както при другите фуражни култури, с посевна норма от 25-40 kg/ha. В зависимост от нарастването на масата, тя се подрязва поне 4 пъти на сезон на височина 6-8 см. Като биомасата може да се остави директно върху площта или да се постави като мулч в редовете на лозата.

Както при всяка нова технология, ползите от такова затревяване ще станат очевидни, когато се научим да го използваме. В същото време всеки производител ще провери коя покривка е най-подходяща за неговите условия и ще избере конкретен вид или тревна смес.

1000 модела книпекс

Вашият коментар