Тънкости при резитбата на клонки

Тънкости при резитба на клонки

Може ли да се превърнат силни клонки в плодни без резитба?

Освен чрез резитба силни клонки може да се превърнат в плодни чрез наклоняването им. Вследствие на навеждането растежът на връхната им част отслабва и попарват по-голям брой слаби клончета, които постепенно се превръщат в плодни.

Наведените силни клонки се превръщат в плодни 1-2 години по-рано от клонките, превърнати в плодни чрез резитба. Навеждането на клонките започва от началото на юли и продължава до набъбването на пъпките през пролетта. През най-студените зимни месеци навеждането и пребиването се преустановяват, защото клонките се извиват по-трудно и се чупят.

Известни са и други начини за превръщане на силни клонки в плодни – чрез усукване, колцуване, прищипване (пензиране), нарези под клонка и др., но те се прилагат по-рядко.

Резитба за по-голямо плододаване

Може ли чрез резитба да се превърне едногодишно силно клонче в полускелетно?

За да се превърне силно едногодишно клонче в слабо полускелетно, съкращава се от 1/3 до 2/3 от дължината му. Оставят се 4 – 6 пъпки. По този начин се подбуждат към растеж по-долу разположените пъпки.

През лятото от връхните пъпки на съкратеното клонче се развиват един или няколко силни странични летораста, а от разположените по-долу пъпки – няколко слаби леторастчета. При пролетната резитба на следващата година клонката се реже над най-ниската силна клонка.

В какво се състои разликата между премахване и съкращаване на разклоненията на овощното дърво и в кои случаи се прилагат?

Под премахване на разклонение се разбира отрязване до основата му „на пръстен“, а под съкращаване – отрязване на връхната част на клонката, при което дължината й се намалява.

Премахване на клонки се извършва при прореждане короните на дърветата. През годината на резитбата не покарват нови леторасти и условията за развитие на останалите (нерязаните) клонки се подобряват. Това съдейства за по-бързото формиране на дърветата.

Премахване и съкращаване на клонки се прилагат в случаите, когато короната на овощното дърво е сгъстена. Чрез тези операции се регулират растежът и плододаването във вътрешната част на короната – избягва се оголването на клоните, подобряват се осветлението и проветривостта на короната, а оттам се подобрява и качеството на плодовете.

Овощна градина

Кога и как се съкращава с едногодишният прираст на млади дървета?

Раните на овощните дървета, причинени от резитбата, зарастват много по-бързо, когато са по-малки. Рани с диаметър 1cm зарастват за 1 година, с 2cm – за 2 години, с 3cm – за 3 години, а рани с дйаметър над 7 -8cm изобщо не зарастват. Затова премахването или съкращаването на клонките трябва да се извършва в началото на втората година от живота им. Тогава диаметърът им е още малък. Най-сигурно е зарастването на раните при прерязване на едногодишното клонче над пъпка, без да се оставя чепче. Отрезът започва 3 – 4cm над основата на пъпката и завършва непосредствено над върха й с наклон около 45° спрямо хоризонталата.

Отрез, направен по-ниско и под по-голям наклон, е неправилен.

Правилна резитба - много плодове

Как се отрязва клонки или клони „на пръстен“?

Отрязване на клонки или клони „на пръстен“ се налага в случаите, когато са допуснати грешки при формирането, при прореждането и при резитбата за подмладяване. Клонки, които излизат под по-голям ъгъл, се отрязват по най-високата част на пръстена, образуван в основата им . Отрезът се прави почти успоредно на клона, от който се премахва клонката. При по-малък ъгъл на отклонение пръстенът е добре изразен само от горната страна на клона, а от долната липсва. За правилно извършване на отреза от връхната част на пръстена се прокарват мислено две линии. Едната успоредно на оста на клона, от който ще се премахва клонката, а другата – перпендикулярно на оста на клонката, която ще се премахва. Отрезът преминава по ъглополовящата на ъгъла, образуван от двете линии.

Тънкости при резитбата на клонки

Бутикови инструменти Wera

Вашият коментар